SPRZEDAŻ ŁOŻYSK

SPRZEDAŻ ŁOŻYSK

0908%200077%20-%2010000%20w_tcm_12-127750

Łożysko kulkowe skośne, jednorzędowe

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe są obciążalne promieniowo i osiowo, jednak siły osiowe przenoszą tylko w jednym kierunku; są one nastawialne względem drugiego łożyska, które przejmuje obciążenie osiowe o przeciwnym zwrocie. Łożyska kulkowe skośne nie są rozłączne.

0908%200079%20-%2010000%20-%2060p%20w_tcm_12-120653

Łożysko kulkowe skośne, dwurzędowe

Łożysko może przejmować duże obciążenia promieniowe oraz obciążenia osiowe w obu kierunkach. Jest ono szczególnie przydatne dla łożyskowań, od których wymagane jest sztywne prowadzenie w kierunku osiowym. Zdolność do wychyleń kątowych jest bardzo nieznaczna.

0607f01_tcm_12-4090

Łożysko wrzecionowe

Łożyska do wrzecion stanowią specjalne wykonanie łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych, od których różnią się kątem działania, tolerancjami i wykonaniem koszyka. Łożyska do wrzecion są szczególnie przydatne dla łożyskowań, od których wymaga się największej dokładności prowadzenia i zdolności do przenoszenia prędkości obrotowej. Główną dziedziną zastosowań tych łozysk są łożyskowania szybkoobrotowych wrzecion drukarek.

0908%200077%20-%2010000%20w_tcm_12-127750

Łożysko kulkowe o styku czteropunktowym

Łożyska kulkowe o styku czteropunktowym należą do łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych; przejmują duże obciążenia osiowe w obu kierunkach i nieznaczne siły promieniowe. Aby uzyskać nieznaczne tarcie, szczególnie przy dużych prędkościach obrotowych wymagane jest minimalne obciążenie osiowe.

0908%200081%20-%2010000_tcm_12-138488

Łożysko kulkowe wahliwe

Łożysko kulkowe wahliwe jest łożyskiem dwurzędowym z kulistą bieżnią na pierścieniu zewnętrznym. Dzięki temu łożysko ma możliwość wychylenia kątowego i może wyrównywać i może wyrównywać odchyłki współosiowości, ugięcia wałów i odkształcenia oprawy. Łożyska kulkowe wahliwe są dostarczane z otworem walcowym i stożkowym. Łożyska są nierozłączne.

1211%200014%20-%2013383_tcm_12-113842

Łożysko kulkowe wzdłużne, jednokierunkowe i dwukierunkowe

Łożyska kulkowe wzdłużne są wytwarzane jako łożyska jednokierunkowe i dwukierunkowe. Oba wykonania przejmują duże siły osiowe, nie mogą być jednak obciążane promieniowo.

1211%200010%20-%2013383_tcm_12-113836

Łożyska kulkowe skośne wzdłużne

Łożyska kulkowe skośne wzdłużne, są łożyskami precyzyjnymi zacieśnionych tolerancjach i są głównie stosowane do obrabiarek. Łożyska te charakteryzują się dużą sztywnością, nieznacznym tarciem oraz przystosowalnością do dużych prędkości obrotowych przy szybkich zmianach położenia.

1211%200004%20-%2013383_tcm_12-113828

Łożyska walcowe

Łożyska walcowe jednorzędowe są rozłączne. Ułatwia to montaż i demontaż; oba pierścienie mogą być ciasno pasowane. Łożyska walcowe dwurzędowe są łożyskami swobodnymi. Ich rozłączność ułatwia to montaż i demontaż; oba pierścienie mogą być ciasno pasowane.

0908%200118%20-%2010000_tcm_12-143711

Łożyska baryłkowe

Łożysko baryłkowe jednorzędowe jest łożyskiem wałeczkowym, zdolnym do wychyleń kątowych. Łożysko baryłkowe dwurzędowe jest łożyskiem przeznaczonym do najcięższych obciążeń.

0908%200102%20-%2010000_tcm_12-150798

Łożyska igiełkowe

Łożyska igiełkowe składają się z dwóch pierścieni i wieńca igiełek z koszykiem, który prowadzi dużą liczbę igiełek i zapobiega ich wypadaniu.

0908%200113%20-%2010000%20-%2060p%20w_tcm_12-120700

Łożyska stożkowe

Łożyska stożkowe są rozłączne: pierścień zewnętrzny łożyska oraz pierścień wewnętrzny z koszykiem z wałeczkami. Łożyska stożkowe przejmują duże obciążenia osiowe oraz promieniowe.

ZDJĘCIA ŁOZYSK DZIĘKI UPRZEJMOŚCI SKF Polska SA